Peliprojektin toimeksiantajana on UKK-instituutti ja sen osana toimiva Tampereen Urheilulääkäriasema. Peliprojekti kohdentuu Smart Moves ja Terve koululainen -hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on 15–19-vuotiaiden nuorten

Hankkeet tuottavat maksutonta ja monipuolista oppimateriaalia terveellisen ja turvallisen liikunnan osa-alueista. Materiaalit pureutuvat monipuolisen liikkumisen, liiallisen istumisen, terveellisen ravinnon, nukkumisen, päihteidenkäytön, ergonomian ja mielen hyvinvoinnin teemoihin. Hankkeita rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaikki hankkeiden materiaalit ovat vapaasti käytettävissä hankkeiden verkkosivuilla.

www.smartmoves.fi
www.tervekoululainen.fi