Laumat

Caralian hevoskanta on jakautunut kuuteen erittäin tiivishenkiseen laumaan. Hevoset jakautuvat laumoihin suurimmalta osin säkäkorkeuden ja värityksen mukaan, laumojen rajoitukset on pyritty suunnittelemaan laumojen omilla elinalueilla pärjäämisen puitteissa. Saarelle kuuluu myös pieni määrä laumattomia hevosia, joille ei jostain syystä ole löytynyt sijaa laumoista.

   Vuoristoponit
Korkeintaan 135 cm, kaikki värit hyväksytään.
   Metsäponit
120-155 cm, kaikki värit hyväksytään.
   Aavikkohevoset
140-160 cm, kaikki värit paitsi täysin musta hyväksytään.
   Lumihevoset
Vähintään 150 cm, hyvin tummia hevosia (musta, tummanruunikko, tummanrautias) ei hyväksytä.
   Tasankohevoset
155-175 cm, kirjavia ei hyväksytä.
   Ylänköhevoset
Vähintään 160 cm, kaikki värit hyväksytään.

   Laumattomat